El làtex s’ha tornat un habitual de la nostra vida quotidiana, podent trobar en infinitat de productes de diferents utilitats, sobretot els relacionats amb la sanitat.
En els últims 20 anys el seu ús ha crescut tant com el nombre d’al·lèrgics.

Per això creiem interessant dedicar unes línies a informar sobre el làtex, on el podem trobar i les reaccions al·lèrgiques que pot produir, per així poder efectuar una bona prevenció.

Què és el làtex?

El làtex es pot agrupar en 2 grups:

Cautxú o làtex natural
S’obté majoritàriament a partir de l’sagnat de l’arbre Hevea brasiliensis.
Un cop recollit el suc lletós se li apliquen certs tractaments, i, afegint-li diferents additius s’aconsegueixen les qualitats ja conegudes en el làtex.

Cautxú sintètic
Per intentar imitar l’estructura i propietats del làtex natural, s’han desenvolupat artificialment materials sintètics especials amb nombroses aplicacions industrials a partir de monòmers sotmesos a tractaments fisicoquímics i amb tractament final igual al del làtex natural.

On el podem trobar?

S’estima que aproximadament 40.000 productes de diversa índole contenen làtex.
En l’àmbit professional podem trobar-lo en:

L’àmbit domèstic tampoc es troba exempt de làtex, trobant-ho en activitats tan quotidianes com l’oci, neteja, material escolar, roba etc.

 LÀTEX part I-2-2

Com a norma general les formes dures del cautxú alliberen menys al·lèrgens que els objectes de material elàstic i de parets fines

Algunes fruites també poden provocar reaccions al·lèrgiques a causa de tenir al·lèrgens comuna al làtex, com poden ser el plàtan, kiwi, castanya, préssec, albercoc, poma etc i hortalisses de la família del tomàquet i la patata.

làtex part I fotos

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok